transport materiałów sypkich

w jaki sposób transportować materiały sypkie?

Podczas praktycznie każdej budowy używane są materiały sypkie do których zaliczyć można:transport materiałów sypkich

  • piasek,
  • żwir,
  • torf,
  • ziemie,
  • cement.

Jeśli jakieś materiały są pakowane, jak np. cement workowany to w takim przypadku nie ma transport materiałów sypkichproblemu z przewozem, ponieważ wystarczy samochód dostawczy lub ciężarowy i materiał bez problemu znajdzie się na budowie. Jeśli chodzi o materiały workowane to jedynie należy je podczas transportu zabezpieczyć przed wilgocią oraz przemieszczaniem się.

Jeśli mamy do czynienia z materiałami luźnymi to pojawią się już więcej problemów. W takim przypadku potrzebować będziemy maszyn do ich załadunku oraz transportu. Transport materiałów sypkich luźnych w większych ilościach najczęściej odbywa się samochodami samowyładowczymi. Jeśli transport ma się odbywać na dłuższą odległość, a materiału jest dużo to można wykorzystać do transportu kolej.

Korzystając z ofert firm zajmujących się usługami transportu materiałów sypkich możemy skorzystać z opcji  GPS, czyli monitoringu przejazdu pojazdów oraz sprawdzenie w każdej chwili gdzie się znajdują. Taka opcja jest bardzo przydatna podczas prac budowlanych i planowaniu kolejnych robót. Firma z której usług korzystamy powinna posiadać specjalne certyfikaty oraz pozwolenia do przewozu materiałów sypkich.

transport materiałów sypkich